Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom

Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom

Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom in promotie, cel mai bun pret online. Separator hidrocarburi pret foarte bun cu livrare in toata tara. Fabricat in Romania. COD: 48930001000

Pret pe bucata cu TVA inclus

Avantaje si beneficii separator hidrocarburi cu by-pass Valrom:

 • Separator hidrocarburi Valrom rezistent la montaj îngropat, nu se deformează, proprietate pe care o conferă forma geometrică ranforsată, nu necesitã lucrãri suplimentare precum cofraje, ramforsari metalice etc.;
 • Montajul subteran asigură protecţia caminului in cazuri de incendiu sau acte de vandalism;
 • Uşor de transportat şi asamblat deoarece este confectionat din polietilenã si are greutate micã în comparaţie cu separator hidrocarburi din beton. Nu necesitã echipamente speciale de ridicare;
 • Deoarece este realizat din polietilenã, pentru montajele subterane acest lucru poate compensa deplasãrile datorate cutremurelor sau mişcãrilor pãmântului;
 • Uşor de instalat: sunt disponibile echipamente suplimentare pentru ajustarea înãlţimii la nivelul solului şi pentru montarea în diferite clase de încãrcare: A, B sau C. In funcţie de necesitãţi, poate fi adaptatã pentru trafic carosabil sau necarosabil;
 • Instalarea este simplã iar amprenta pe sol şi spaţiul necesar sunt minime;
 • Fara amenzi pentru agentii economici care genereaza ape uzate cu continut de hidrocarburi;
 • Este ecologic deoarece polietilena poate fi reciclatã la sfârşitul duratei de viaţã. Materialul reciclat poate fi folosit pentru fabricarea altor articole ajutând la protecţia mediului înconjurãtor;
 • Uşor de curãţat şi întreţinut deoarece tehnologia de fabricaţie produce suprafeţe netede, cu rugozitate micã. Astfel caminul este uşor de curãţat, nu faciliteazã depunerile, scurtând durata de curãţare şi micşorând consumul de apã;
 • Absolut insensibil la coroziune;
 • Datorita gurii de acces permite accesul uşor al unei persoane în interior şi asigurã spaţiu suficient pentru curãţare;
 • Deoarece este realizat monobloc acesta este etans si nu permite infiltrãri în sol. Îmbinãrile sunt în afara zonelor active iar acolo unde existã sunt fie sudate fie se pot etansa cu garnituri de cauciuc.
 • Nu consuma curent pentru că funcţioneaza pe baza principiului de separare gravitaţională;
 • Fara miros deoarece este prevăzut cu capac etanş din polietilenă;
 • Rezistent la mediile chimice – polietilena este rezistentã la actiunea hidrocarburilor. Acesta înseamnã duratã mare de viaţã în exploatare prin lipsa coroziunii. Nu necesitã tratamente de suprafaţã şi nici sisteme de ventilaţie.
 • Economic – Vidanjari mai putine, respectiv reducere costuri deoarece are o capacitate mare de stocare a aluviunilor/particulelor grosiere (NS3- 400 l, NS 6 – 1200 l, NS 10 – 2000 l).
 • Beneficiezi de Declaratie de performanta separator hidrocarburi Valrom si de Declaratie de conformitate CE separator hidrocarburi Valrom

Caracteristici tehnice separator 10 l/s:


Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom

Dimensiunea nominalã (NS) (litri/secunda) = 10
Dimensiuni (Ø×H) (milimetri) = 2760×1760×1930 (± 30 mm)
Conectãri DN (milimetri) = 200
Înãlţimea racordurilor intrare/iesire (milimetri) = 170/300 (± 30 mm)
Volumul separatorului (litri) ≈ 4700
Volumul trapei de nãmol (litri) ≈ 2000
Capacitatea depozitare lichide usoare (litri) ≈ 1000
Nivel pentru cantitate maximã de lichid usor (milimetri) ≈ 200
Masa netã (kilograme) = 398
Material = Polietilenã
Capac = Necarosabil (opţional se pot monta capace fontã B125 sau C250)

COD: 48930001000


Domeniu de utilizare:

Separatoarele de hidrocarburi aquaClean® sunt proiectate pentru separarea lichidelor ne-emulsionate, mai uşoare decât apa – densitate maximă 0,95g/cm3 – sau a altor fluide insolubile în apă (benzină, motorină, uleiuri minerale etc) din apele uzate, înainte de descărcarea în reţelele municipale de canalizare sau în emisar natural.

Cine trebuie să instaleze un separator de hidrocarburi?

Montarea unui astfel de sistem este obligatoriu în cazul:
– spaţiilor industriale, spălătorii auto, staţii de carburanţi, service auto;
– prezenţei riscului de contaminare a apelor pluviale cu hidrocarburi: parcări, drumuri etc.

Principiu de functionare:

Concentraţia maximă de hidrocarburi reziduale este de maxim 5 mg/l , îndeplinind cerinţele EN – 858. Acest nivel ridicat de îndepărtare se datorează separării în 2 faze – gravitaţională şi coalescentă.

Faza 1-a: separare gravitaţională
Apa reziduală încărcată cu materiale solide şi lichide uşoare (uleiuri, hidrocarburi) intră în separator printr-un racord de alimentare care are rolul de a linişti curgerea. Aici, datorită diferenţei de densitate dintre apă, materiile solide şi particulele de uleiuri si hidrocarburi, se produce separarea lor – solidele se depun la fund (în ceea ce se numeşte „trapă de nămol”) iar particulele de ulei şi hidrocarburi se ridică la suprafaţă.

Faza a 2-a: coalescenţa
Din camera de separare fluidul schimbă direcţia de curgere şi trece prin filtrul coalescent şi printr-un sistem de şicane.
Filtrul coalescent este alcătuit dintr-un amestec de fire dispuse într-o structură aleatoare care crează microturbulenţe locale şi o curgere tridimensională. Acest regim de curgere are rol de a prelungi şi intensifica contactul efluentului cu suprafaţa fibrelor. Micro-picăturile de ulei, prea fine pentru a se fi separate în prima fază ajung astfel în contact cu fibra şi aderă la aceasta. În timp, prin aderarea mai multor picături se formează una mai mare, care datorită forţei ascensionale, se desprinde şi urcă la suprafaţă.
Sistemul de şicane reţine aceste picături sub forma unei pelicule fine la suprafaţa interstiţiului dintre ele, de unde sunt îndepărtate prin golire (vidanjare).
Efluentul părăseşte separatorul printr-un racord de ieşire care, ca măsură suplimentară de prevedere, este poziţionată sub nivelului lichidului pentru a evacua din zona limpede.

Autoînchiderea
Evacuarea este prevăzută cu un inel de autoînchidere – datorită densităţii pluteşte în apă dar se scufundă în ulei.
Astfel, pe măsură ce se acumulează ulei în spaţiul interior al şicanelor, inelul de autoînchidere coboară şi, la atingerea nivelului maxim obturează evacuarea.

ATENŢIE!

 • În acest moment evacuarea este inchisă şi nivelul apei din bazin va creşte până la inundarea întregii zone din amonte. În astfel de situaţii separatorul trebuie golit, curăţat şi repus în funcţiune.
 • Dacă aveţi instalat un sistem de monitorizare şi avertizare VAL-HB151R, atingerea unui nivel intermediar este semnalată vizual şi acustic. În acest mod sunteţi avertizat din timp că separatorul trebuie golit.
 • La separatoare subterane se recomandă ca montarea si vidanjarea să se facă de catre personal specializat.
 • Asiguraţi-vă că aţi primit toate instrucţiunile de montaj si intreţinere in momentul achiziţiei.

ACCESORII Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom

Opţional:

Pentru reglarea la cot „0” a capacului din PE (în zone necarosabile, capac PEHD), maxim 60 cm, se comandã articolele de mai jos (cate doua seturi):

Pentru reglarea la cot „0” a capacului din fontã cu rama (zone necarosabile/carosabile, maxim C250), maxim 60 cm, se comandã articolele de mai jos:

Categoria capacului de fonta se alege ținând cont de clasificarea de mai jos:


CĂMIN PRELEVARE PROBE (DN315-DN400)

Căminul de prelevare probe se racordează pe iesirea separatorului de hidrocarburi. Acesta facilitează accesul la apele tratate de separator si permite prelevarea de probe in vederea verificării respectării standardelor de calitate a apelor tratate.Acolo unde cerinţele legale o impun, se vor preleva probe pentru determinarea într-un laborator autorizat: PH-ul; substanţe solide în suspensie; consum chimic de oxigen; consum biochimic de oxigen.

În funcţie de traficul in zona se pot alege:

Pentru trafic necarosabil (spaţii verzi):

Pentru trafic 1,5 tone (A15) – Zone pentru pietoni și ciclişti

Pentru trafic 12,5 tone (B125) – Trotuare, zone pietonale, arii de staţionări şi parcări pentru automobile (capace şi grătare cu rezistenţă de minim 125 kN)


Pentru ce motive avem nevoie de separator de hidrocarburi ?

1.FĂRĂ AMENZI cu Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom

Agenţii economici care genereaza ape uzate cu continut de hidrocarburi sunt obligaţi sa aibă instalat separator de hidrocarburi pentru a respecta cerinţele legale privind evacuarea apelor uzate, respectiv obţinerea avizului de mediu conform HG 188/2002 în anexa 1 „Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orãşeneşti, NTPA-011” art. 5 (modificată si completată prin H.G. 352/11.05.2005) .

Regulile de proiectare sunt cuprinse în SR EN 858 -1: 2002: Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi) Partea 1: Reguli de proiectare, performanţe şi încercãri, marcare şi controlul calitãţii iar cele de exploatare în EN 858 – 2:2003 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi) Partea 2: Selectarea dimensiuni nominale, instalare, operare şi mentenanţã.

Cerinţele impuse de Mediu prevad ca apele uzate cu conţinut de hidrocarburi şi uleiuri minerale trebuie sa respecte anumiti indicatori de calitate inainte sa fie deversate in sistemul de canalizare (maxim 5 mg/l). Nerespectarea acestui indicator implica plata de amenzi sau suspendarea activitaţii agenţilor economici generatori de ape uzate cu conţinut de hidrocarburi.

Separatoarele de grăsimi Valrom au marcaj CE si toate documentaţiile necesare conform legislaţiei in vigoare, ceea ce asigură obţinerea favorabilă a avizului de mediu.Sunt proiectate pentru separarea lichidelor ne-emulsionate, mai usoare decat apa sau a altor fluide insolubile in apă (benzina, motorină, uleiuri minerale etc) din apele uzate, inainte de descărcarea in reţelele municipale de canalizare sau in emisar natural.

       SUNT OBLIGATORII pentru :

 • spaţii industriale generatoare de ape uzate cu conţinut de hidrocarburi/uleiuri minerale
 • platforme betonate
 • parcãri acoperite
 • spaţiile industriale
 • service auto
 • staţii de carburanţi
 • spãlãtoriile auto

2.FĂRĂ POLUĂRI cu SEPARATOR HIDROCARBURI V-PEHD CL1 NS10 FS2000 aquaClean Valrom

 • Hidrocarburile sunt considerate deseuri periculoase! Este necesară si obligatorie tratarea apelor cu conţinut de hidrocarburi inainte de deversarea acestora in mediul inconjurator. Multe activităţi industriale generează cantităţi insemnate de lichide insolubile, ex: uleiuri, hidrocarburi etc. Acestea, eliminate in mediul inconjurator, plutesc la suprafaţa apelor ca o pelicula impermeabilă, diminuand transferul de oxigen atmosferic in apă (ceea ce duce la imbolnavirea/dispariţia ecosistemelor acvatice).
 • Substanţele provenite din petrol NU se degradeaza pe cale naturală si de aceea pot persista in mediu sute de ani afectand flora si fauna. Colectarea si tratarea apelor uzate cu conţinut de hidrocarburi reprezintă o acţiune de responsabilitate faţă de mediu.

ATENŢIE !

Pentru o dimensionare si utilizare optimã a unui separator de hidrocarburi se recomandã ca apele provenite de pe acoperisuri, terase necirculate sa NU fie introduse in separator, ci direcţionate in sistemul de canalizare.

Separator hidro formula 1Separator hidro formula 2Separator hidro valori

Ce oferim pentru acest articol

 • declaratie de performanta separatoare de hidrocarburi
 • instructiuni de montaj;
 • garantie 2 ani, dacă sunt respectate instructiunile de transport, depozitare, manipulare, montare și întreținere.
 • durata de viata 30 ani , dacă sunt respectate instructiunile de transport, depozitare, manipulare, montare și întreținere.
 • livrare in toata Romania pentru comenzi mai mari de 2000 lei.

Suport tehnic

Pentru detalii tehnice mai complexe parcurgeţi informaţiile din 

Clientii firmei noastre pot cere sfaturi de la specialistii nostri. Acestia va vor ajuta pas cu pas pentru o instalare corespunzatoare.

Pentru comenzi sau mai multe informatii nu ezitati sa ne contactati.


Fabricat in Romanina de Valrom Industrie


Puteti vedea aici toata gama de separatoare de hidrocarburi


Aici la cel mai bun pret Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom online:

Plata online cu cardul sau cu OP in funcție de tipul de comanda.
Transport in toata Romania la domiciliu sau direct pe șantier.

Dreptul la Retur

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Clientul beneficiază de o perioada de retragere de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, respectiv de a returna produsele cumpărate, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fără a suporta alte costuri.

SKU: 4148 Categorie: Etichetă:

Descriere

Aici Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom pret excelent Online Acum

Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom

Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom

Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom in promotie, cel mai bun pret online. Separator hidrocarburi pret foarte bun cu livrare in toata tara. Fabricat in Romania. COD: 48930001000

Pret pe bucata cu TVA inclus

Avantaje si beneficii separator hidrocarburi cu by-pass Valrom:

 • Separator hidrocarburi Valrom rezistent la montaj îngropat, nu se deformează, proprietate pe care o conferă forma geometrică ranforsată, nu necesitã lucrãri suplimentare precum cofraje, ramforsari metalice etc.;
 • Montajul subteran asigură protecţia caminului in cazuri de incendiu sau acte de vandalism;
 • Uşor de transportat şi asamblat deoarece este confectionat din polietilenã si are greutate micã în comparaţie cu separator hidrocarburi din beton. Nu necesitã echipamente speciale de ridicare;
 • Deoarece este realizat din polietilenã, pentru montajele subterane acest lucru poate compensa deplasãrile datorate cutremurelor sau mişcãrilor pãmântului;
 • Uşor de instalat: sunt disponibile echipamente suplimentare pentru ajustarea înãlţimii la nivelul solului şi pentru montarea în diferite clase de încãrcare: A, B sau C. In funcţie de necesitãţi, poate fi adaptatã pentru trafic carosabil sau necarosabil;
 • Instalarea este simplã iar amprenta pe sol şi spaţiul necesar sunt minime;
 • Fara amenzi pentru agentii economici care genereaza ape uzate cu continut de hidrocarburi;
 • Este ecologic deoarece polietilena poate fi reciclatã la sfârşitul duratei de viaţã. Materialul reciclat poate fi folosit pentru fabricarea altor articole ajutând la protecţia mediului înconjurãtor;
 • Uşor de curãţat şi întreţinut deoarece tehnologia de fabricaţie produce suprafeţe netede, cu rugozitate micã. Astfel caminul este uşor de curãţat, nu faciliteazã depunerile, scurtând durata de curãţare şi micşorând consumul de apã;
 • Absolut insensibil la coroziune;
 • Datorita gurii de acces permite accesul uşor al unei persoane în interior şi asigurã spaţiu suficient pentru curãţare;
 • Deoarece este realizat monobloc acesta este etans si nu permite infiltrãri în sol. Îmbinãrile sunt în afara zonelor active iar acolo unde existã sunt fie sudate fie se pot etansa cu garnituri de cauciuc.
 • Nu consuma curent pentru că funcţioneaza pe baza principiului de separare gravitaţională;
 • Fara miros deoarece este prevăzut cu capac etanş din polietilenă;
 • Rezistent la mediile chimice – polietilena este rezistentã la actiunea hidrocarburilor. Acesta înseamnã duratã mare de viaţã în exploatare prin lipsa coroziunii. Nu necesitã tratamente de suprafaţã şi nici sisteme de ventilaţie.
 • Economic – Vidanjari mai putine, respectiv reducere costuri deoarece are o capacitate mare de stocare a aluviunilor/particulelor grosiere (NS3- 400 l, NS 6 – 1200 l, NS 10 – 2000 l).
 • Beneficiezi de Declaratie de performanta separator hidrocarburi Valrom si de Declaratie de conformitate CE separator hidrocarburi Valrom

Caracteristici tehnice separator 10 l/s:


Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom

Dimensiunea nominalã (NS) (litri/secunda) = 10
Dimensiuni (Ø×H) (milimetri) = 2760×1760×1930 (± 30 mm)
Conectãri DN (milimetri) = 200
Înãlţimea racordurilor intrare/iesire (milimetri) = 170/300 (± 30 mm)
Volumul separatorului (litri) ≈ 4700
Volumul trapei de nãmol (litri) ≈ 2000
Capacitatea depozitare lichide usoare (litri) ≈ 1000
Nivel pentru cantitate maximã de lichid usor (milimetri) ≈ 200
Masa netã (kilograme) = 398
Material = Polietilenã
Capac = Necarosabil (opţional se pot monta capace fontã B125 sau C250)

COD: 48930001000


Domeniu de utilizare:

Separatoarele de hidrocarburi aquaClean® sunt proiectate pentru separarea lichidelor ne-emulsionate, mai uşoare decât apa – densitate maximă 0,95g/cm3 – sau a altor fluide insolubile în apă (benzină, motorină, uleiuri minerale etc) din apele uzate, înainte de descărcarea în reţelele municipale de canalizare sau în emisar natural.

Cine trebuie să instaleze un separator de hidrocarburi?

Montarea unui astfel de sistem este obligatoriu în cazul:
– spaţiilor industriale, spălătorii auto, staţii de carburanţi, service auto;
– prezenţei riscului de contaminare a apelor pluviale cu hidrocarburi: parcări, drumuri etc.

Principiu de functionare:

Concentraţia maximă de hidrocarburi reziduale este de maxim 5 mg/l , îndeplinind cerinţele EN – 858. Acest nivel ridicat de îndepărtare se datorează separării în 2 faze – gravitaţională şi coalescentă.

Faza 1-a: separare gravitaţională
Apa reziduală încărcată cu materiale solide şi lichide uşoare (uleiuri, hidrocarburi) intră în separator printr-un racord de alimentare care are rolul de a linişti curgerea. Aici, datorită diferenţei de densitate dintre apă, materiile solide şi particulele de uleiuri si hidrocarburi, se produce separarea lor – solidele se depun la fund (în ceea ce se numeşte „trapă de nămol”) iar particulele de ulei şi hidrocarburi se ridică la suprafaţă.

Faza a 2-a: coalescenţa
Din camera de separare fluidul schimbă direcţia de curgere şi trece prin filtrul coalescent şi printr-un sistem de şicane.
Filtrul coalescent este alcătuit dintr-un amestec de fire dispuse într-o structură aleatoare care crează microturbulenţe locale şi o curgere tridimensională. Acest regim de curgere are rol de a prelungi şi intensifica contactul efluentului cu suprafaţa fibrelor. Micro-picăturile de ulei, prea fine pentru a se fi separate în prima fază ajung astfel în contact cu fibra şi aderă la aceasta. În timp, prin aderarea mai multor picături se formează una mai mare, care datorită forţei ascensionale, se desprinde şi urcă la suprafaţă.
Sistemul de şicane reţine aceste picături sub forma unei pelicule fine la suprafaţa interstiţiului dintre ele, de unde sunt îndepărtate prin golire (vidanjare).
Efluentul părăseşte separatorul printr-un racord de ieşire care, ca măsură suplimentară de prevedere, este poziţionată sub nivelului lichidului pentru a evacua din zona limpede.

Autoînchiderea
Evacuarea este prevăzută cu un inel de autoînchidere – datorită densităţii pluteşte în apă dar se scufundă în ulei.
Astfel, pe măsură ce se acumulează ulei în spaţiul interior al şicanelor, inelul de autoînchidere coboară şi, la atingerea nivelului maxim obturează evacuarea.

ATENŢIE!

 • În acest moment evacuarea este inchisă şi nivelul apei din bazin va creşte până la inundarea întregii zone din amonte. În astfel de situaţii separatorul trebuie golit, curăţat şi repus în funcţiune.
 • Dacă aveţi instalat un sistem de monitorizare şi avertizare VAL-HB151R, atingerea unui nivel intermediar este semnalată vizual şi acustic. În acest mod sunteţi avertizat din timp că separatorul trebuie golit.
 • La separatoare subterane se recomandă ca montarea si vidanjarea să se facă de catre personal specializat.
 • Asiguraţi-vă că aţi primit toate instrucţiunile de montaj si intreţinere in momentul achiziţiei.

ACCESORII Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom

Opţional:

Pentru reglarea la cot „0” a capacului din PE (în zone necarosabile, capac PEHD), maxim 60 cm, se comandã articolele de mai jos (cate doua seturi):

Pentru reglarea la cot „0” a capacului din fontã cu rama (zone necarosabile/carosabile, maxim C250), maxim 60 cm, se comandã articolele de mai jos:

Categoria capacului de fonta se alege ținând cont de clasificarea de mai jos:


CĂMIN PRELEVARE PROBE (DN315-DN400)

Căminul de prelevare probe se racordează pe iesirea separatorului de hidrocarburi. Acesta facilitează accesul la apele tratate de separator si permite prelevarea de probe in vederea verificării respectării standardelor de calitate a apelor tratate.Acolo unde cerinţele legale o impun, se vor preleva probe pentru determinarea într-un laborator autorizat: PH-ul; substanţe solide în suspensie; consum chimic de oxigen; consum biochimic de oxigen.

În funcţie de traficul in zona se pot alege:

Pentru trafic necarosabil (spaţii verzi):

Pentru trafic 1,5 tone (A15) – Zone pentru pietoni și ciclişti

Pentru trafic 12,5 tone (B125) – Trotuare, zone pietonale, arii de staţionări şi parcări pentru automobile (capace şi grătare cu rezistenţă de minim 125 kN)


Pentru ce motive avem nevoie de separator de hidrocarburi ?

1.FĂRĂ AMENZI cu Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom

Agenţii economici care genereaza ape uzate cu continut de hidrocarburi sunt obligaţi sa aibă instalat separator de hidrocarburi pentru a respecta cerinţele legale privind evacuarea apelor uzate, respectiv obţinerea avizului de mediu conform HG 188/2002 în anexa 1 „Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orãşeneşti, NTPA-011” art. 5 (modificată si completată prin H.G. 352/11.05.2005) .

Regulile de proiectare sunt cuprinse în SR EN 858 -1: 2002: Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi) Partea 1: Reguli de proiectare, performanţe şi încercãri, marcare şi controlul calitãţii iar cele de exploatare în EN 858 – 2:2003 Separatoare de lichide uşoare (de exemplu hidrocarburi) Partea 2: Selectarea dimensiuni nominale, instalare, operare şi mentenanţã.

Cerinţele impuse de Mediu prevad ca apele uzate cu conţinut de hidrocarburi şi uleiuri minerale trebuie sa respecte anumiti indicatori de calitate inainte sa fie deversate in sistemul de canalizare (maxim 5 mg/l). Nerespectarea acestui indicator implica plata de amenzi sau suspendarea activitaţii agenţilor economici generatori de ape uzate cu conţinut de hidrocarburi.

Separatoarele de grăsimi Valrom au marcaj CE si toate documentaţiile necesare conform legislaţiei in vigoare, ceea ce asigură obţinerea favorabilă a avizului de mediu.Sunt proiectate pentru separarea lichidelor ne-emulsionate, mai usoare decat apa sau a altor fluide insolubile in apă (benzina, motorină, uleiuri minerale etc) din apele uzate, inainte de descărcarea in reţelele municipale de canalizare sau in emisar natural.

       SUNT OBLIGATORII pentru :

 • spaţii industriale generatoare de ape uzate cu conţinut de hidrocarburi/uleiuri minerale
 • platforme betonate
 • parcãri acoperite
 • spaţiile industriale
 • service auto
 • staţii de carburanţi
 • spãlãtoriile auto

2.FĂRĂ POLUĂRI cu SEPARATOR HIDROCARBURI V-PEHD CL1 NS10 FS2000 aquaClean Valrom

 • Hidrocarburile sunt considerate deseuri periculoase! Este necesară si obligatorie tratarea apelor cu conţinut de hidrocarburi inainte de deversarea acestora in mediul inconjurator. Multe activităţi industriale generează cantităţi insemnate de lichide insolubile, ex: uleiuri, hidrocarburi etc. Acestea, eliminate in mediul inconjurator, plutesc la suprafaţa apelor ca o pelicula impermeabilă, diminuand transferul de oxigen atmosferic in apă (ceea ce duce la imbolnavirea/dispariţia ecosistemelor acvatice).
 • Substanţele provenite din petrol NU se degradeaza pe cale naturală si de aceea pot persista in mediu sute de ani afectand flora si fauna. Colectarea si tratarea apelor uzate cu conţinut de hidrocarburi reprezintă o acţiune de responsabilitate faţă de mediu.

ATENŢIE !

Pentru o dimensionare si utilizare optimã a unui separator de hidrocarburi se recomandã ca apele provenite de pe acoperisuri, terase necirculate sa NU fie introduse in separator, ci direcţionate in sistemul de canalizare.

Separator hidro formula 1Separator hidro formula 2Separator hidro valori

Ce oferim pentru acest articol

 • declaratie de performanta separatoare de hidrocarburi
 • instructiuni de montaj;
 • garantie 2 ani, dacă sunt respectate instructiunile de transport, depozitare, manipulare, montare și întreținere.
 • durata de viata 30 ani , dacă sunt respectate instructiunile de transport, depozitare, manipulare, montare și întreținere.
 • livrare in toata Romania pentru comenzi mai mari de 2000 lei.

Suport tehnic

Pentru detalii tehnice mai complexe parcurgeţi informaţiile din 

Clientii firmei noastre pot cere sfaturi de la specialistii nostri. Acestia va vor ajuta pas cu pas pentru o instalare corespunzatoare.

Pentru comenzi sau mai multe informatii nu ezitati sa ne contactati.


Fabricat in Romanina de Valrom Industrie


Puteti vedea aici toata gama de separatoare de hidrocarburi


Aici la cel mai bun pret Separator hidrocarburi PEHD CL1 NS10 FS2000 Valrom online:

Plata online cu cardul sau cu OP in funcție de tipul de comanda.
Transport in toata Romania la domiciliu sau direct pe șantier.

Dreptul la Retur

Drept de retur in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Clientul beneficiază de o perioada de retragere de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, respectiv de a returna produsele cumpărate, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fără a suporta alte costuri.

Modalități Plata si Livrare

Platesti online cu cardul sau la destinație ramburs in funcție de produs.

 • Cost livrare: va fi calculat în pagina de comanda după ce ați dat click pe butonul „catre magazin” și adaugă în coș costul de livrare va fi afișat la finalizarea cumpărăturilor dacă produsul este în stoc in magazinul online.
 • Sute de produse beneficiază de transport gratuit dar și dacă valoarea cumpărăturilor dvs. depășește anumita suma în funcție de vânzător.
 • Verificare Colet Înainte de plată
 • Plata cu cardul in rate fara dobanda (in functie de card)

La livrările realizate prin servicii de curierat, perioadele de predare pot fi depășite în funcție de încărcarea curierilor parteneri in perioada Omnicron sau sărbători precum de Paște etc.

Garanție Produse:

Garanție de minim 12 luni la orice produs, vezi toate produsele.

Produs al:

Dreptul la Retur

Drept de retur  in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanță nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Clientul beneficiază de o perioada de retragere de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, respectiv de a returna produsele cumpărate, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fără a suporta alte costuri.

Actualizat la: 29th noiembrie 2023

Declinare de responsabilitate – Disclaimer

acest site nu poate oferii exactitatea completă a datelor afișate in acest site și nici furnizarea completa a datelor de către comercianți. Drept urmare, datorită tipului activităților acest site ca fiind un promotor al unor societăți comerciale terțe, în cazul unor discordanță între informațiile afișate pe acest site sau anunțurile acestui site și cele postate pe site-ul comerciantului, acestea din urmă vor predomina. Autorizațiile legale pentru comercializare, originalitatea produselor cât și alte proceduri legale necesare pentru comercializare apartin exclusiv în sarcina comerciantului. Prețurile postate includ toate taxele, preț in lei sau ron inclusiv TVA.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

acest site nu contine rubrica “Contul tau”, noi nu cerem date cu caracter personal. Asadar acest site nu manipulează date personale de la vizitatori.

Soluționarea online a litigiilor

ANPC

Informații suplimentare

Brand